REGULAMENT DE ATRIBUIRE A BURSELOR DE MERIT 2001-2002


Conform obiectivelor prezentate in Statutul Fundatiei, o parte din bugetul ei este destinat acordarii unor burse studentilor din anii III, IV,V din institutiile de învatamânt de stat.
 

Bursele se vor acorda studentilor de la Academia Militara "Henri Coanda" si de la Universitatea "Transilvania" din Brasov, începând cu specializarile Automobile (Facultatea de Mecanica), Constructii Aeronautice (Facultatea de I.T.) Pe masura ce bugetul o va permite, acest sistem de burse va fi extins si la alte specializari si facultati ingineresti, si nu numai la acestea.


Bursa a fost constituita de Fundatie în amintirea lui Ticusor C. GHEORGHIU, fost student al Universitatii "Transilvania" din Brasov, un pasionat al zborului cu aripa portanta, dar si o victima a unui accident fatal de deltaplan, pe dealul de la Sân Petru, în toamna anului 1979.


Valoarea bursei este echivalentul a 50 USD/luna net între 1 octombrie si 1 iulie a anului universitar, echivalent acordat în numerar (doua luni din trei), dar si în obiecte de interes didactic, stiintific, cultural, birotica (o luna din trei).


Bursa se acorda indiferent de existenta altei burse de stat si indiferent de situatia sociala a studentului, unuia din primii 5 studenti în clasamentul anului respectiv. Bursa nu se acorda daca studentul este beneficiar al unei alte burse particulare sau ajutor al unei institutii (persoane) private sau publice, romanesti sau din strainatate.

Bursa se atribuie în urma depunerii unui dosar personal de candidatura la sediul Fundatiei Aspera Pro Edu Brasov, pâna la 1 august al anului universitar respectiv.

Dosarul va cuprinde:

· Formular de candidatura (obtinut de la Fundatie)

· Extras al situatiei scolare pe ultimii 2,3,4 ani

· Doua recomandari ale unor profesori din institutia de învatamânt în care activeaza studentul.


Candidatii vor fi convocati la un interviu desfasurat în prezenta directorilor executivi ai Fundatiei, eventual si în prezenta membrilor Consiliului Director. Lista finala a celor carora li se acorda bursa se redacteaza de catre directorii executivi, dar devine definitiva numai dupa ce ea a fost aprobata de Consiliul Director.

Criteriile de stabilire a câstigatorilor acestei burse nu sunt exclusiv profesionale, adica selectia nu se va face doar pe baza mediilor anuale ale candidatilor.

Alaturi de acesta, ponderi de loc neglijabile au:

· Prezenta sociala, participarea studentului la viata publica si implicarea lui voluntara în activitati din domeniul non-guvernamental si non-profit (ONG).

· Pasiune pentru profesia aleasa, o atitudine de interes si implicare în studiul profesional care depaseste nivelul si cadrul orelor de curs.

· Practicarea sporturilor sub o forma remarcabila.

· Cultivarea si recunoasterea unor talente, calitati, aptitudini în afara profesiunii practicate, hobby-uri cultivate asiduu.
· Nivelul de cunoastere a limbilor straine.
· Capacitatea de analiza si sinteza in mod corect, capacitatea de reflectare asupra lumii înconjuratoare, independenta în gîndire, logica si rigurozitatea.
· Calitati manageriale.
· Sensibilitate artistica si sociala.


Studentul beneficiar al acestei burse are datoria de a prezenta la sediul Fundatiei Aspera ProEdu la data începerii celui de-al doilea semestru un eseu cu o tematica de istorie tehnica locala, româneasca sau internationala, originala, în forma complet redactata (minim 15 pagini). Neîndeplinirea acestei obligatii va duce la retragerea bursei în semestrul urmator.


Documentatia privind atribuirea acestor burse studentesti se publica si pe pagina web a Fundatiei. Documentatia privind atribuirea acestor burse studentesti, precum si numele celor care beneficiaza de ele, se aduce la cunostinta conducerii institutiilor de învatamânt în care ea a fost atribuita.


Brasov, 28 septembrie 2001

Consiliul Director al Fundatiei

ASPERA ProEdu Brasov