Maxime

Maxims

Here are a few of the maxims we believe in. Have they shaped us, or do we like them because we hope at least that they will shape others? 

Ai întrebări legate de cele citite în această pagină?
Îți răspundem cu plăcere.
Scrie-ne!

Noutăți și evenimente

 • Simpozion EERC 2014: "Adolescența: Deschide Ușile Către Viitor"

  01 sep. 2014

  Am publicat pe sit cuvântarea de deschidere a simpozionului EERC ”Adolescența - Deschideți ușile către viitor” din 16 august 2014, la Poiana Brașov, prezentată de Lidia Gheorghiu Bradley, fondatoarea Asperei. Titlul cuvântării este: ”Despre dragostea de țară într-o lume fără granițe - Cazul EERC și ASPERA” 

  Citește toată știrea
 • Prof. Univ. Dr. Radu Florescu a încetat din viață

  19 mai. 2014

  Radu Florescu, istoric, profesor la Boston College si Consul onorific al României la Boston, născut în 1925, a încetat din viață ieri, 18 mai. Pentru fundația Aspera Profesorul Florescu a fost o inspirație și un model: plecat din tinerețe din țară, el a rămas devotat transmiterii culturii și istoriei române către occident, atrăgând studenți și cercetători americani spre studiul acesteia. Nepunând la îndoială enormul potențial intelectual și creativ al tinerilor din România, el le-a oferit acestora posibilitatea concretă de a câștiga încredere în forțele proprii prin contacte directe cu lumea occidentală, ale cărei valori de toleranță și angajament constructiv Radu Florescu le-a dorit preluate și în România. În acest scop a înființat la Boston în 1998 o Școală de vară pentru elevi români, care își găsește continuarea în programul Educational Enrichment for Romanian Children, condus în ultimii ani de Dr. Daniela Floru și sprijinit și de fundația noastră. Devotamentul față de tineri capabili exprimat în fapte, investiția de timp și resurse în folosul educării lor, exemplul său personal de voință și acțiune va inspira cu siguranță pe toți tinerii care l-au cunoscut. Peste ani de zile, tineri cercetători, oameni de știință și de cultură acum încă adolescenți își vor aduce aminte că primul lor contact cu lumea vestică a luat ființă pentru că Radu Florescu l-a făcut posibil. Este cea mai frumoasă moștenire pe care ne-o lasă.

  Citește toată știrea

Maxime în care credem

I will act as if what I do makes a difference.
Voi acționa ca și cum ceea ce fac are un impact.
(William James, filosof, 1842-1910)

Few things can help an individual more than to place responsibility on him, and to let him know that you trust him. 
Puține sunt lucrurile care pot ajuta mai mult un om decât să îi dai o răspundere și să îi arăți că ai încredere în el.
(Booker T. Washington, reformator, educator, autor, 1856-1915)

The hottest places in hell are reserved for those who, in time of great moral crisis, maintain their neutrality.
Cele mai dogorâtoare locuri din iad sunt rezervate celor care, în vremuri de mare criza morală, stau deoparte.
(Dante Alighieri, poet, 1265-1321)

The one real object of education is to have a man in the condition of continually asking questions. 
Unicul scop real al educației este de a îl face pe om să pună fără încetare întrebări. 
Mandell Creighton, episcop si istoric,1843–1901)

Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it ought to be done, whether you like it or not.
Poate că rezultatul cel mai valoros al întregii educații este capacitatea de a te convinge să faci ceea ce trebuie să faci, atunci când trebuie să o faci, fie că îți place sau nu.
(Thomas Henry Huxley, antropolog si educator, 1825-1895)

The best educated human being is the one who understands most about the life in which he is placed. 
Cea ma bine educată ființă este aceea care înțelege cel mai mult despre viața în care împrejurările îl situează.
(Helen Keller, educator si militant pentru drepturile persoanleor cu handicap1880-1968)

There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it. 
Există două moduri de a răspândi lumina: poți fi lumânarea sau oglinda care o reflectă.
(Edith Wharton, romancier, 1862-1937)

There is no greatness where there is not simplicity, goodness, and truth.
Nu este măreție acolo unde simplitate, bunatate și adevăr nu sunt.
(Lev Tolstoi, romancier si filosof, 1828-1910)

To have and not to give is often worse than to steal.
Să ai și să nu dai este adesea mai rău decât să furi.
(Marie von Ebner-Eschenbach, scriitoare, 1830-1916)

Necessity is the plea for every infringement of human freedom. It is the argument of tyrants; it is the creed of slaves.
De fiecare dată când se încalcă libertățile individuale se invocă o necesitate. Este argumentul tiranilor, credința sclavilor.
(William Pitt, prim-ministru britanic, 1759-1806)

I believe that the first test of a truly great man is his humility. I do not mean by humility, doubt of his own powers. But really great men have a curious feeling that the greatness is not in them, but through them. And they see something divine in every other man and are endlessly, foolishly, incredibly merciful. 
Cred ca prima dovadă a unui om cu advărat mare este umilința. Nu mă refer la umilința ca indoială cu privire la propria capacitate. În schimb, oamenii cu adevărat mari au sentimentul ciudat ca măreția nu este în ei, ci se arată prin ei. Și văd ceva divin în fiecare alt om, și sunt la nesfârsit, în mod naiv, incredibil de recunoscători. 
(John Ruskin, scriitor, critic de arta, reformator social,1819-1900)

Seven blunders of the world that lead to violence: wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principle.
Sunt șapte greșeli ale acestei lumi care duc la violență: bogăție fără muncă, plăcere fără conștiință, cunoaștere fără caracter, comerț fără moralitate, știință fără umanitate, adorație fără sacrificiu, politica fără principii. 
(Mahatma Gandhi, lider politic si spiritual,1869-1948)

I shall be telling this with a sigh / Somewhere ages and ages hence: / Two roads diverged in a wood, and I -- / I took the one less traveled by, / And that has made all the difference.
Voi spune asta suspinând / Oriunde voi fi peste veacuri și veacuri / Se despărțeau două drumuri într-o pădure, iar eu ... / L-am ales pe cel mai puțin urmat / Și tot ce a contat de acolo s-a tras.
(Robert Frost, poet, 1874-1963)

Only education is capable of saving our societies from possible collapse, whether violent, or gradual.
Numai educația poate salva societățile noastre de distrugere, fie ea violentă, fie treptată. 
(Jean Piaget, psiholog, epistemolog, 1896-1980)